Ściana jednowarstwowa lub wielowarstwowa

Wybór materiału , z którego zostaną wykonane ściany budynku to decyzja, która musi zostać podjęta podczas planowania całej nieruchomości. To, jaki materiał będzie nadawał się najlepiej do danego rozwiązania zależy od rodzaju budynku oraz parametrów fizycznych, jakie muszą zostać spełnione. W budynkach stosowane mogą być zarówno ściany jednowarstwowe, jak i ściany dwu lub trzy warstwowe. W przypadku ściany jednowarstwowej zastosowany do budowania materiał musi spełniać zarówno warunki odnoszące się do nośności ściany, jak i jej izolacyjności. W przypadku ścian wielowarstwowych następuje większa specjalizacja poszczególnych materiałów. Wzniesienie ściany wielowarstwowej wiąże się z koniecznością dłuższego czasu budowy. Cały proces jest również bardziej skomplikowany. Ściana kilkuwarstwowa powstaje z osobno wybudowanej ściany nośnej, która jest murowana. Do tego dołączane jest docieplenie. Na końcu wykonywane jest wykończenie ściany lub też wznoszona jest warstwa ściany osłonowej. Budowanie ściany w ten sposób pozwala z drugiej strony na najbardziej efektywne wykorzystanie stosowanych materiałów budowlanych. Ściana jednowarstwowa wznoszona jest znacznie szybciej, jest również tańsza w wykonaniu. Prosta konstrukcja sprawia, że rzadziej popełniane są tu błędy w wykonaniu. Aby spełniać swoje funkcje ściana jednowarstwowa musi być jednak dość gruba. Pozwoli to na uzyskanie odpowiedniej izolacyjności.