Przed dociepleniem budynku

Odpowiednio docieplony budynek pozwala znacznie zmniejszyć koszty eksploatacji wynikające z nakładów na ogrzewanie go w sezonie zimowym. Ocieplenie najlepiej jest wykonywać na etapie budowy domu, gdyż w późniejszym czasie jego wykonanie nie będzie już tak efektywne. W przypadku dopiero wybudowanych ścian zewnętrznych ocieplanie powinno być rozpoczęte z zachowaniem miesięcznego odstępu czasu od zakończenia wznoszenia konstrukcji. Wynika to z faktu, że podłoże musi być już suche, a na jego powierzchni nie powinny pozostawać elementy zmniejszające przyczepność. W przypadku, gdy na powierzchni ścian widoczne są niewielkie rysy i pęknięcia nie wymagają one napraw przed rozpoczęciem prac dociepleniowych. Powierzchowne, płytkie rysy powstają na tynkach. Założenie docieplenia na mokrej ścianie jest niemożliwe. Mokre mury stanowią doskonałe otoczenie do rozwoju drobnych glonów oraz porostów. Przed założeniem izolacji dobrze jest ściany oczyścić za pomocą metalowych szczotek. W przypadku, gdy do wykonania ścian zastosowano materiały o bardzo dużej chłonności przed wykonaniem izolacji należy je zagruntować. Dzięki temu całość wykonanego docieplenia będzie mogła osiągnąć odpowiedni stopień wytrzymałość. Dokładnego oczyszczenia wymagają przede wszystkim ściany ceglane wówczas, gdy nie zostały one otynkowane. Jeżeli wymagają umycia to przed przystąpieniem do dalszych prac muszą dokładnie wyschnąć.