Jak zamontować izolację na ścianach

Założenie izolacji na ścianach zewnętrznych budynku pozwala na stworzenie ciepłego i energooszczędnego domu. Wykonanie prac dociepleniowych rozpoczyna się od dolnej krawędzi ścian. Zakończenie ocieplenia zaznacza się za pomocą listew startowych. Listwy te mocowane są do podłoża za pomocą kołków rozporowych. Na jeden metr bieżący listwy należy zastosować przynajmniej 3 kołki, dla uzyskania dobrego zatwierdzenia. W przypadku, gdy różnica w płaszczyźnie ściany uniemożliwia odpowiednie przymocowanie do niej listwy należy zastosować podkładki nadające dystans. Podkładki te wykonane są z tworzywa sztucznego. Poszczególne listwy pomiędzy sobą najlepiej jest łączyć specjalnymi klipsami. Dzięki temu łatwo jest utrzymać właściwy poziom całej konstrukcji. Poszczególne listwy nie powinny być układane ciasno, lecz należy pomiędzy nimi zachować kilkumilimetrowy odstęp. Izolację montuje się na ścianach za pomocą zaprawy klejącej. Zaprawa ta dostępna jest w postaci gotowych, suchych mieszanek, które należy połączyć z wodą zgodnie z zaleceniami producenta. Klej nakłada się na płytę, nie bezpośrednio na ścianę. Najlepsze efekty uzyskuje się pokrywając warstwą kleju obwód płyty oraz wykonując w jej wnętrzu kilka punktów mocujących. Poczynając od dołu płyty nakleja się ścianę jedną koło drugiej. Raz przyklejona do ściany płyta nie powinna być już przesuwana, gdyż źle wpływa to na jakość stworzonego połączenia.